Các vấn đề thường gặp khi xin Giấy phép lao động

Các vấn đề thường gặp khi xin Giấy phép lao động

– Không thường xuyên cập nhật Nghị định mới thông tư mới khi quy định điều kiện bằng cấp của lao động người nước ngoài.

– Chính sách cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được sử đổi, bổ sung tại Nghị định số 70/2023/NĐ-CP của Chính phủ 

– Mẫu 01 xin chấp thuận sử dụng lao động trước đây nếu người nước ngoài đó chưa có thông tin bằng cấp thì sẽ không được duyệt.

– Tạm ngưng xét duyệt các hồ sơ Giấy phép lao động cho vị trí lao động kỹ thuật vì yêu cầu bằng cấp thay vì trước đây chỉ yêu cầu xác nhận kinh nghiệm từ công ty nước ngoài.

Cách khắc phục các vấn đề xin Giấy phép lao động

DỊCH VỤ TƯ VẤN THỦ TỤ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

– Cập nhật các Nghị định mới cụ thể: Nghị định số 70/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

– Bên cạnh Nghị định được sử đổi, bổ sung, tùy theo từng tỉnh sẽ có thông tư áp dụng sao cho phù hợp với khu vực kinh tế đó. Bạn cần áp dụng cả 2 quy định tại Nghị định của chính phủ và thông tư từng tỉnh.

– Làm thủ tục xin cấp lại mẫu 1 cho vị trí tuyển dụng người nước ngoài, và bổ sung thêm bằng cấp và các yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.

– Khi gặp trường hợp bị tạm ngưng xét duyệt hồ sơ Giấy phép lao động cho vị trí Lao động kỹ thuật bạn nên đợi sau khi có thống nhất giữa Cục việc làm và Sở lao động.

Nếu quý khách đang gặp những trường hợp như trên, hãy liên hệ ngay cho visa87  để được tư vấn thủ tục mới nhất.